dc6b6ab6167d47a0834290a9b295d5d4.jpg

Regression

-Blotlæg dine indre værdier

Ved at blotlægge din ”oprindelige” personlighed og se på de oplevelser i dit liv, der har ført dig til den du er i dag, arbejder vi henimod at sætte nye intentioner for dit fremtid og fjerner det blokeringer der spænder ben for dig.

​PERSONLIG UDVIKLING er et spadestik dybere ned i dit holistiske selv, det er en blotlæggelse af din ”oprindelige” personlighed og en visning af de handlinger, der har ført dig til den du er i dag.

Du er højst sandsynlig bevidst om dine handlemønstre, men har svært ved at ændre dem. Du ved godt hvad der skal gøres men, mangler redskaberne til at gør noget ved det. 

 

Har du følgende oplevelser i dit liv:

  • Går du med en følelse af at være begrænset i din hverdag?

  • Føler du at du reagerer uhensigtsmæssigt og spænder ben for dig selv?

  • Støder du ofte på de samme udfordringer i forskelle situationer?

  • Spekulerer du på hvem du er, når du står i dit helt autentiske jeg og ikke skal performe, men bare være dig? 

Sammen skræller vi alle lag af, jeg udfordre dine styrker og svagheder og går ind på tidligere oplevelser, der er medvirke til de handlemønstre, du har i dag. Når du går ind i et PERSONAL UDVIKLING forløb, skal du være indstillet på at udvikle dig selv, det kræver arbejde fra din side af, men vil give resultat hvis du laver nye handlinger.

PERSONAL UDVIKLING er til dig der ønsker at forstå, hvor du kommer fra, og hvilken begivenheder i ditliv der påvirker dine handlinger i dette liv.

Du får:

  • Personlig person profilering

  • Forståelse for hvorfor du handler som du gør

  • Fornyet energi i dit liv

  • Viden om hvordan du undgår dine gamle mønstre og fremadrettet arbejder i kongruens med dine ønsker og målsætninger

Forløb;

Det starter med at du sender mig nogle personlig informationer, som jeg skal bruge for at kunne "kortlægge" hvem du er. Jeg laver en analyse på dig og vi aftaler hvornår du skal have en tilbagemelding over tlf. Vores samtale bliver optaget, så du kan genhøre det jeg siger. Vi har en dialog om hvilke tiltag du kan tage for at gå i den retning du ønsker. Jeg giver dig noget hjemmearbejde, som du skal arbejde med for at opnå de ønskede ændringer. Husk for at opleve nye resultater kræver det nye handlinger. Efter 4 uger kontakter jeg dig, for at høre hvordan du er kommet videre i din udvikling

PERSONAL UDVIKLING Pakke 1:

Første session, varighed 75minutter, inkl. 2 times forberedelse, samt opfølgende mail,                Pris.  2.500kr inkl. moms  

PERSONAL UDVIKLING Pakke 2:

Første session, varighed 75minutter, inkl. 2 times forberedelse, samt opfølgende mail,

anden session, varighed 60minutter                                                                                  Pris.  3.100kr inkl. moms

 

Efterfølgende sessioner, varighed 60 minutter                                                                      Pris.     950kr inkl. moms

Kan deles op i 2 rater.